Ismerj meg minket!

A RiverFM Magyarország első felekezetközi rádiója, ami hithű keresztényektől nem csak keresztényeknek szól. Hallgatóink között kívánunk tudni mindenkit, aki a keresztény értékrenddel azonosul, akik útmutatásra vágynak, és akik igényes szórakozást keresnek. Mindezt úgy, hogy a kereskedelmi médiumok között is kitűnjön kifinomultságával, zenei tisztaságával. Mivel fő célcsoportunk a fiatalok 18 – 35 év körüli korosztálya, ezért a számukra kedvelt modern zenei dalokat sugározzuk, a hazai és külföldi előadók legnépszerűbb slágereit játsszuk, azokat a fősodorhoz tartozó keresztény zenéket, ami a Pop, a Rock, a Dance műfajokat részesíti előnyben, de emellett szerepet kapnak a rétegzenei műfajok is. Napközben és éjjel a modernzene érvényesül, míg este és reggel a konkrét keresztény tartalmakkal foglalkozó műsorok, és muzsikák szólnak. A rádió célja, hogy minél szélesebb körben érje el, ne csak a keresztényeket, hanem mindenkit, aki valódi értéket keres. Ezért feladatunknak, sőt missziónknak tekintjük, hogy a kellemes háttérrádiózás örömét, lehetőségét biztosítsuk, hogy a tiszta, tartalmában Isten igéit hirdető dalokkal, fiatalos és modern, tehát vonzó formában képviseljük a keresztény értékrendet.

Céljaink eléréséhez minden olyan felületet igénybe veszünk (rendezvények, közösségi média, televízió, nyomtatott orgánumok), amelyek alkalmasak Isten igéjének hirdetésére. A RiverFM online rádiót üzemeltető Bérea Média Kft. hosszabb távú tervei között egy médiacentrum létrehozása szerepel, amelynek egyik pillére ez az online felület. Annak ellenére, hogy az online rádiók hallgatottsága folyamatosan növekszik, az FM rádióké pedig stagnál, vagy csökken, azt gondoljuk, hogy áldásosan hatna a jelenlegi médiapiacra, ha kilépnénk az FM területre is. A kereskedelmi csatornák rutinjait követő műsorstruktúrával, és a máshol csak ritkán vagy egyáltalán nem játszott keresztény zenéket nagy választékban kínáló állomás vonzó alternatíva. Így még szélesebb körben terjeszthetnénk a tanításokat, többen hallhatnának Isten szeretetéről, példamutatásainkkal egy stabil értékrendet közvetítenénk, és lehetővé tennénk minden arra fogékony ember számára, hogy megismerkedjen a keresztény élet valódi arcával.

A rádió alapigéi:

Ésaiás 55:10-11:
10. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 11. ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

Mikeás 2:13
Előttük megy fel az úttörő; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr.

Ahogy a zene árad, úgy terjed a hit is, így a fiatalos, modern dallamok azt a réteget is meg tudják szólítani, amely az elértéktelenedő fogyasztói társadalomban nőtt fel, illetve a folyamatosan élményeket hajszoló, kulturálisan gyökértelen közegben keresi az utat, egy élhetőbb életet. Ez egy olyan széles közönség, amely célcsoportként nehezen definiálható, mert mind demográfiailag, mind fogyasztói szokásaikat, választási attitűdjeiket tekintve eltérőek. Ellenben a Hit, az Isten és az Úr tanításai iránt nyitottak, mert egy stabil pontot keresnek ebben a folyton változó világban. Ezt tudja és akarja közvetíteni a RiverFM.

Süveges Imre, az Omega Hálózat pásztorának mindennapi tanításai, és Chris Pásztor üzenetei mellett a keresztény gondolkodás terjesztésének, a hídépítésnek a leghatékonyabb módját abban látjuk, ha olyan magával ragadó, színvonalas és tartalmas zenéket sugárzunk, amelyekkel bárki átélheti a dicsőítést, valamint olyan műsorszámokat készítünk, amelyekben – bármilyen témáról legyen is szó – Bérea módon, azaz Istenen keresztül nyilatkozunk meg. Így biztosítjuk a folyamatos dicsőítés élményét és a legtisztább látásmód képességének elsajátítását, amely őszinte választ tud adni bármilyen kérdésre.